Bữa trưa mùa hè miễn phí dành cho trẻ em

Kids enjoying the summer lunch program at Gresham Library
Thư Viện Quận Multnomah sẽ cung cấp bữa trưa miễn phí cho thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống vào mùa hè này tại các thư viện Gresham, Midland và Rockwood.  Các bạn thanh thiếu niên không bắt buộc phải có thẻ thư viện để được ăn trưa miễn phí.

Các bữa ăn trưa được cung cấp từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong các thời gian sau:

Gresham: Từ 12:30–1:30 chiều (17 tháng 6 đến 16 tháng 8)
Midland: Từ 12 giờ –1 giờ chiều (17 tháng 6 đến 27 tháng 8)
Rockwood: Từ 12 giờ –1 giờ chiều (24 tháng 6 đến 9 tháng 8)

Chương trình bữa trưa mùa hè miễn phí được thực hiện nhờ quan hệ đối tác với Học Khu Gresham Barlow, Học Khu Reynolds và bộ phận Bữa Ăn Cho Trẻ Em của Meals on Wheels.

Thư Viện Quận Multnomah tổ chức nhiều hoạt động miễn phí trong mùa hè dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó có Chương trình Đọc Sách Mùa Hè. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập lịch sự kiện hoặc gọi tới số 503.988.5123.
 

Add new comment